Mariona Diaz Isern – Psicología y Psicoterapia

MÈTODES

Brainspotting

Tècniques neurobiològiques de re-processament del trauma o d’altres experiències doloroses:

La teràpia Brainspotting és una modalitat psicoterapèutica avantguardista que utilitza la mirada focalitzada per accedir a àrees específiques del cervell relacionades amb experiències traumàtiques i emocions emmagatzemades. Durant les sessions, el terapeuta guia el client per identificar brainspots, punts visuals connectats amb el seu trauma. En enfocar-se en aquests punts, es desencadena el processament de les emocions associades, permetent l’alliberament i la curació. L’evidència científica dóna suport a l’eficàcia del Brainspotting en el tractament del trauma, els trastorns d’ansietat i depressió. Estudis neurocientífics demostren la connexió entre la mirada, el sistema nerviós i les respostes emocionals, validant la base neurobiològica d’aquesta tècnica.

David Grand:

“La mirada enfocada al Brainspot és com una llanterna que il·lumina les ombres del trauma, permetent que la curació tingui lloc.”

“El Brainspotting permet que el procés de curació tingui lloc a nivells profunds del cervell, on les paraules sovint no arriben.”

“A través del Brainspotting, podem accedir a les empremtes emocionals emmagatzemades al cervell i permetre que la ment i el cos es curin.”

Ruth Lanius:

“El Brainspotting és una eina valuosa per a accedir a les àrees del cervell on s’emmagatzemen les memòries traumàtiques i facilitar-ne la integració i curació.”

Segueix-nos

Play Video

Brainspotting no només es fonamenta en l'experiència clínica, sinó que també està recolzat per la investigació, oferint una eina terapèutica recolzada per la ciència per millorar la salut mental i el benestar emocional.