Mariona Diaz Isern – Psicología y Psicoterapia

MÈTODES

Mindfulness o Teràpia d’Acceptació i Compromís

La Teràpia d´Acceptació i Compromís (ACT) és un enfocament psicoterapèutic que promou l´acceptació de pensaments i emocions difícils, mentre fomenta la presa de decisions coherents amb els nostres valors personals. L’evidència dóna suport a la seva eficàcia per millorar probelmes d’ansietat i depressió. Els estudis indiquen que l’ACT millora la qualitat de vida en reduir l’evitació experiencial i fomentar la flexibilitat i la capacitat d’adaptació. Aquest enfocament, basat en el mindfulness, ofereix eines pràctiques per treballar la claredat mental i emocional, facilitant el camí cap a la transformació i el creixement individual.

“El mindfulness no tracta de canviar qui som, sinó de ser més conscients de qui som realment.” – Jon Kabat-Zinn

“En lloc de ser el teu pensament, sé la consciència darrere seu.” – Eckhart Tolle

“La ment és com l’aigua. Quan està remoguda, és difícil veure. Però si la deixes calmada, la resposta es torna clara.” – Lao Tzu

“Mindfulness significa ‘ser despertat’. Significa establir-se en el moment present i adonar-nos de la riquesa de la vida que està just davant nostre.” – Jon Kabat-Zinn

Segueix-nos

Play Video

L'ACT és una opció terapèutica recolzada per l'evidència científica, brindant un camí cap al benestar emocional i el creixement personal.