Mariona Diaz Isern – Psicología y Psicoterapia

MÈTODES

Teràpia de Sistemes de la Família Interna

La Teràpia de Sistemes de la Família Interna és un enfocament terapèutic que explora les parts internes de la psique. Desenvolupada per Richard Schwartz, es centra en identificar i comprendre les diferents “parts” que co-existeixen dins d’una persona. El terapeuta acompanya l’individu per millorar la comunicació i la col·laboració entre aquestes parts, promovent l’harmonia i la connexió amb aspectes més autèntics de nosaltres mateixos.

L’evidència científica dona suport a l’eficàcia d’aquesta teràpia en trastorns com l’ansietat, la depressió i el trauma. Tant en els estudis que s’han dut a terme com en l’experiència clínica, s’han documentat millores importants en el benestar emocional i la qualitat de les relacions.

“La sanació comença quan les parts internes troben la seva veu i són reconegudes amb compassió.” – Richard Schwartz

“Guiar les parts internes cap a la col·laboració és descobrir la riquesa i la complexitat de l’experiència humana.” – Richard Schwartz

“A la Teràpia de Sistemes de la Família Interna, cada part és essencial, i la seva integració és un acte d’amor propi.” – Richard Schwartz

“Conèixer i entendre les nostres parts internes és el primer pas cap a una relació més compassiva amb un mateix.” – Richard Schwartz

Segueix-nos

Play Video

Aquesta tècnica ofereix una perspectiva valuosa per a l'autoconeixement i la gestió de conflictes interns, facilitant un procés d'integració sa i equilibrat.