Mariona Diaz Isern – Psicología y Psicoterapia

MÈTODES

Teràpia Sensori-motriu

La Teràpia Sensoriomotriu és un enfocament terapèutic que integra el treball corporal i la consciència del cos per a promoure la sanació emocional. Es centra en les experiències emocionals emmagatzemades en el cos, facilitant el seu re-processament i la seva integració. Utilitza tècniques que incorporen l’atenció plena i la connexió ment-cos. L’evidència científica suggereix que aquesta modalitat és efectiva en el tractament del trauma complex i l’estrès posttraumàtic. Les investigacions que s’han dut a terme, recolzen la idea que la Teràpia Sensoriomotriu ajuda a regular el sistema nerviós autònom i a restaurar la integració ment-cos.

“Cada moviment explica una història no explicada; la teràpia sensoriomotriu és la clau per desxifrar el llenguatge silenciós de l’experiència corporal.” – Pat Ogden

“El present es revela a través de l’experiència sensorial; la teràpia sensoriomotriu és la porta d’entrada a la consciència plena al cos present.” – Pat Ogden

“A través de la teràpia sensoriomotriu, el cos es converteix en un aliat terapèutic, guiant el procés cap a la resiliència i l’equilibri emocional.” – Pat Ogden

Segueix-nos

Play Video

En centrar-se en les sensacions físiques i les respostes corporals, aquesta teràpia ofereix un camí holístic cap a la curació emocional i el benestar psicològic.